Dynamics NAV: trial (30 days)

0,00 ₼

Müəssisə maliyyələşdirməsinin idarəedici sistemi. Dynamics NAV, Ukrayna Muhasibatlıqın aşağıdakı fəaliyyətləri səmərəli idarə etməyə imkan verir:

- Maliyyə idarəçiliyi
- Malların və xidmətlərin alqı-satqısı
- Anbar mühasibatlıqı
- hesablar planı
- keeping records
- Dövrün bağlanması
- Vergi fakturaları ilə işləmək və sayra


Sistem avtomatlaşdırılmış mühasibat uçotu, maliyyə və istehsal mühasibatı üçün nəzərdə tutulmuşdur və biznesinizi daha səmərəli şəkildə idarə etməyə imkan verir.